Forumul Societății Civile privind Drogurile (CSFD) este un grup de experți al Comisiei Europene (CE), creat în 2007 pe baza Cărții verzi a Comisiei Europene privind rolul societății civile în politica referitoare la droguri în UE.

Calitatea de membru al CSFD cuprinde 45 de organizații ale societății civile din întreaga Europă — printre care și ARAS –, care reprezintă o varietate de domenii ale politicilor în materie de droguri și o varietate de poziții în aceste domenii.

Scopul forumului este de a oferi o platformă largă pentru un dialog structurat între CE și societatea civilă europeană, sprijinind formularea și implementarea politicilor în materie de droguri prin sfaturi practice. Acest document informativ este elaborat în cadrul proiectului european Forumul Societății Civile, finanțat de Comisia Europeană.

COVID-19 a plasat lumea în mijlocul unei pandemii, ceea ce a dus la o criză economică și sanitară fără precedent. Pandemia are un impact deosebit de puternic asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Uniunii Europene. Noi – Forumul Societății Civile privind Drogurile – ne propunem să reacționăm în ceea ce privește nevoile esențiale ale persoanelor care consumă droguri și să vă solicităm îndrumarea și coordonarea necesare pentru a sprijini statele membre ale UE.

Multe persoane care consumă droguri sunt vulnerabile în special din cauza vulnerabilităților lor de sănătate (deseori legate de boli de lungă durată sau care afectează sistemul imunitar), situația lor socială și economică (adesea combinată cu lipsa locuinței) și alți factori, cum ar fi izolarea socială, stigmatizarea și criminalizarea.

Multe persoane marginalizate care consumă droguri și-au pierdut mijloacele de a-și câștiga traiul și și-au pierdut locuințele, din cauza măsurilor de izolare; de aceea, sunt necesare acțiuni urgente pentru a preveni o criză umanitară.

Într-adevăr, după cum a indicat expertul Națiunilor Unite pentru dreptul la sănătate, „grupurile vulnerabile de persoane care consumă droguri ar trebui recunoscute ca populație cu risc ridicat, pentru a încetini răspândirea pandemiei”.

Cu toate acestea, multe state membre ale UE nu au reușit până acum să dezvolte și să implementeze răspunsuri eficiente pentru a proteja și susține acest grup. Centrul european de monitorizare a drogurilor și dependenței de droguri afirmă că „actuala criză de sănătate publică ridică serioase preocupări suplimentare pentru bunăstarea persoanelor care consumă droguri, care să asigure continuitatea serviciilor pentru cei cu probleme de droguri și protecția celor care oferă îngrijiri și sprijin pentru această populație”.

Prin urmare, Forumul Societății Civile privind Drogurile solicită CE să abordeze în mod specific poziția vulnerabilă și nevoile persoanelor care consumă droguri și să sprijine statele membre și furnizorii de servicii cu îndrumare.

Măsurile de sprijin pentru persoanele care consumă droguri ar trebui să includă:

 • Recunoașterea serviciilor pentru consumatorii de droguri ca servicii socio-sanitare esențiale, astfel încât acestea să beneficieze de un sprijin adecvat din partea autorităților
 • Asigurarea disponibilității echipamentelor de protecție personală (măști de unică folosință, dezinfectanți pentru mâini etc.) și, la nevoie, produse alimentare, apă și produse igienice de bază în fiecare centru de servicii destinate persoanelor care consumă droguri – atât pentru furnizorii de servicii, colaboratorii, cât și pentru clienții lor (inclusiv în penitenciare)
 • Asigurarea că persoanele care consumă droguri au acces continuu și fără restricții la serviciile de tratament pentru dependența de droguri și la cele de reducere a riscurilor asociate consumului (de exemplu, inclusiv la tratamentul de substituție cu opioide, la furnizarea de seringi sterile, a altor consumabile accesorii consumului și la naloxonă)
 • Modificarea, în scopul evitării contactelor directe inutile, a reglementărilor care interzic sau limitează prescrierea/administrarea la domiciliu a tratamentului de substituție cu opioide, precum și deținerea, în spațiul propriu, a echipamentelor de reducere a riscurilor
 • Recomandarea implementării consecvente a reducerii cererii de droguri, pe baza standardelor de calitate minime, pentru a răspunde nevoilor reale ale populațiilor-țintă în acest moment al crizei pandemice, în special ale persoanelor care consumă / injectează droguri, profesioniștilor care lucrează cu acest grup-țintă, ale tinerilor cu risc, fără adăpost, șomerilor etc.
 • Asigurarea accesului la servicii de bază și la adăposturi de zi și de noapte – cu măsuri de siguranță adecvate fiecăruia dintre ele – pentru persoanele care se confruntă cu lipsa de adăpost, evitându-se însă supraaglomerarea; prioritizarea măsurilor de asigurare a unui adăpost.
 • Oferirea unor substitute ale veniturilor și sprijin pentru locuire, în cazul comunităților marginalizate care și-au pierdut mijloacele de trai din cauza crizei
 • Reducerea gradului de populare din închisori prin eliberare timpurie, grațiere, amnistii și alternative necoercitive la încarcerare pentru persoanele arestate, puse sub acuzare sau condamnate pentru delicte cu droguri ușoare sau comise fără violență, asigurându-li-se în același timp continuitatea tratamentelor și accesul la locuințe adecvate după eliberare
 • Secundarizarea represiunii, în cadrul intervențiilor din partea forțelor de ordine, întrucât aceste măsuri produc o criminalizare suplimentară, pot împiedica protecția sănătății individuale și publice (inclusiv prin conducerea la practici nesigure de consum de droguri) și împiedică accesul persoanelor care consumă droguri la furnizarea de servicii de asistență
 • Sprijinirea inițiativelor și a serviciilor de urgență cu oportunități adecvate de finanțare (inclusiv fonduri de solidaritate pentru alte regiuni, în special pentru Europa de Est și Asia Centrală)
 • Recomandarea unor investiții substanțiale în programele de prevenire bazate pe dovezi științifice și în alte intervenții din domeniul sănătății mintale, necesare ca urmare a crizei pandemice actuale și a măsurilor de izolare (de ex., din cauza izolării și a autoizolării, multe persoane suferă de probleme de sănătate mintală, cum sunt anxietatea, depresia, stresul etc.)
 • Susținerea măsurilor referitoare la procesele de readmitere în tratament și de postcură, care au fost și vor deveni foarte critice pentru persoanele dependente de droguri (prevenirea recidivei, servicii de reabilitare vocațională, dată fiind lipsa locurilor de muncă, alternative la distanțarea socială)
 • Măsurile de sprijin ar trebui să fie furnizate atât în ​​această perioadă critică de izolare socială, cât și după încetarea ei. O dată ce această fază de urgență sanitară se va fi încheiat, va fi stringentă adoptarea unor măsuri concrete de atenuare a consecințelor sociale și de sănătate pe care această criză le va presupune pentru persoanele care consumă droguri. Mai mult, va fi necesară anticiparea transformărilor pe care le va experimenta piața medicamentelor și efectele pe care aceasta le va avea asupra consumatorilor.

 

Acest document este elaborat în cadrul proiectului european ”Forumul Societății Civile”, finanțat de Comisia Europeană.

Secretariatul CSFD
Correlation-European Harm Reduction Network
Stadhouderskade 159 | 1074BC Amsterdam | Olanda
www.civilsocietyforumondrugs.eu

Trad. lb. română: ARAS, 29 mai 2020; versiunea originală, în lb. engleză, poate fi consultată aici: CSFD_PositionPaper_A4_final.01