COMUNICAT DE PRESĂ

București, 26 martie 2020

ÎN ATENȚIA:

AUTORITĂȚILOR LOCALE
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
MINISTERULUI MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Ținând cont de criza actuală cu care se confruntă România și întreaga lume din cauza Coronavirusului Covid-19, organizațiile neguvernamentale semnatare ale acestei scrisori vă supunem atenției solicitările de mai jos.

În condițiile în care:

  • Organizația Mondială a Sănătății a declarat, la data de 11 martie 2020, că ne confruntăm cu o pandemie și a făcut apel la toate guvernele să ia măsuri pentru protejarea celor mai vulnerabili
  • Ordonanța militară nr. 3 precizează, la art. 6 (1) că „Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.”
  • în România, serviciile de sănătate și sociale pentru persoanele vulnerabile sunt subdimensionate și insuficient adaptate nevoilor acestora
  • persoanele vulnerabile sunt mult mai expuse la îmbolnăvirea cu noul Coronavirus
  • conform Art. 34 din Constituția României, statul garantează Dreptul la ocrotirea sănătății și este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

 

Vă solicităm următoarele:

  • Implementarea urgentă a unor măsuri de susținere socială și medicală a persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile, în special a persoanelor fără adăpost, a celor ce locuiesc în zonele defavorizate ale marilor orașe, ca și în zonele rurale, a celor care au rămas fără venituri în această perioadă, a persoanelor fără acte/ asigurare medicală.
  • Asigurarea tratamentului și pentru bolile cronice de care suferă aceste persoane (SIDA, TBC, hepatite etc), dar și a urgențelor, inclusiv a celor psihiatrice.
  • Sprijinirea serviciilor deja existente care lucrează cu aceste persoane (implementate de organizații neguvernamentale), prin oferirea de materiale de protecție.
  • Asigurarea tratamentului și a îngrijilor necesare pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, TBC și/ sau hepatite.
  • Cooperarea și coordonarea la nivel local, cu autoritățile și ofertanții publici și privați de servicii sociale și medicale, pentru gestionarea problemelor medicale și sociale în perioada epidemiei.

 

Maria Georgescu
Director executiv, ARAS

Semnatari:
ARAS – Asociația Română Anti-SIDA
Asociația CARUSEL
Asociația EU SUNT! TU?
Asociația ACCEPT
ASPTMR – Asociația pentru Sprijinirea Persoanelor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă
UNOPA – Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
RHRN – Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor asociate consumului de droguri

Scrisoarea celor 7 asociații, aici: coronavirus ARAS si asociatii WD