LOGOURI SES

ARAS – Asociația Română ANTI-SIDA – recrutează 120 de beneficiari pentru proiectul  ”Măsuri active pentru dezvoltarea economiei sociale în regiunile Bucureşti Ilfov şi Sud Muntenia!”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului se vor înființa 11 structuri de economie socială (firme, cooperative şi/sau asociaţii),  având următoarele domenii de activitate:

 • curăţenie;
 • servicii IT şi webdesign;
 • servicii RESURSE UMANE şi managementul documentelor;
 • croitorie;
 • servicii sociale;
 • manufactură;
 • tipografie;
 • comerţ;
 • catering şi alimentaţie publică;
 • administrare imobiliară şi instalaţii;
 • servicii de recreere sportivă.

Cui se adresează anunţul?


Anunțul se adresează tuturor persoanele interesate și care fac parte din cel puțin una dintre următoarele categorii:

 • Familii cu minim 3 copii;
 • Familii monoparentale;
 • Femei în situaţie de risc;
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
 • Persoane cu dizabilităţi;
 • Persoane de etnie romă;
 • Tineri care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Cum dovedesc apartenenţa la grupul ţintă?


Persoanele interesate trebuie să facă dovada apartenenţei la grupul ţintă al proiectului cu documente specifice şi/sau declaraţie pe propria răspundere astfel:

 • Familii cu minim 3 copii – copii certificate de naştere copii.
 • Familii monoparentale – copie certificat divorţ; certificat de deces; copie certificat de naştere copil; declaraţie pe propria răspundere.
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala – adeverinţă de la școală; copie după diplomă sau foaie matricolă; declaraţie pe propria răspundere.
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat – adeverinţă primărie/ANAF.
 • Persoane cu dizabilităţi – certificat de handicap.
 • Persoane de etnie romă – declaraţie pe propria răspundere.
 • Tineri care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului – declaraţie pe propria răspundere.

Ce beneficii vor avea persoanele selectate?


Persoanele selectate (120 de persoane aparținând categoriilor menționate mai sus) vor beneficia de servicii precum:

 • Consiliere şi orientare profesională
 • Suport psihologic şi de reintegrare socială
 • Cursuri de competenţe sociale şi/sau antreprenoriale
 • Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului
 • Subvenţii pentru participarea la cursuri
 • Posibilitatea de angajare cu contract de muncă în Structurile de Economie Socială create, cu un pachet salarial atractiv, pentru 35 dintre beneficiarii ce vor participa la cursurile realizate în cadrul proiectului.

Cum mă pot înscrie?


Persoanele interesate vor trimite un mail la adresa economiesociala@arasnet.ro cu un CV şi o scrisoare de intenţie până luni, 6 aprilie 2015.

Unde găsesc mai multe detalii despre proiect?


Persoanele interesate pot găsi mai multe detalii despre proiect pe site-ul www.arasnet.ro. De asemenea pot cere mai multe lămuriri pe adresa de mail economiesociala@arasnet.ro.

 

Toate datele referitoare la identitatea şi situaţia persoanelor interesate sunt confidenţiale. ARAS este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17496.