Descriere proiect


Obiectivul general al proiectului este stimularea si cresterea nivelului de calificare si a ratei de ocupare a femeilor in dificultate din cele 8 regiuni ale Romaniei, prin intermediul unor masuri complementare directionate catre reducerea inegalitatii de sanse si implementarea de actiuni care vor conduce la o piata a muncii flexibile si incluzive si la noi forme de ocupare.

Proiectul promoveaza egalitatea de sanse pe piata muncii pentru femeile a caror situatie familiala sau medicala – femei care au in ingrijire copii, persoane dependente sau ele insele sunt dependente de alte persoane – le impiedica sa frecventeze un loc de munca in mod conventional, respectiv, prin prezenta la sediul angajatorului.

Actiunile implementate de proiect – calificarea in domenii de activitate practicabile la domiciliu, dezvoltarea antreprenoriala si crearea unei retele de antreprenoriat feminin pentru promovarea muncii la domiciliu – promoveaza masuri de flexicuritate pe piata muncii, in sensul dezvoltarii muncii pe cont propriu si la domiciliu pentru femei.

Proiectul va avea ca efect pe termen lung imbunatatirea situatiei femeilor aflate in dificultate, incluziunea sociala a acestora si cresterea egalitatii de sanse pe piata muncii. In plus, proiectul promoveaza noi modalitati de ocupare pe piata muncii, ceea ce pe termen lung este de asteptat sa conduca la o piata a muncii incluzive si la scaderea somajului de lunga durata.

Activitati proiect


  • Activitatea 1: Realizarea programului de calificare pentru persoanele din grupul tinta al proiectului;
  • Activitatea 2: Activitati de promovare a principiilor egalitatii de sanse si de gen;
  • Activitatea 3: Organizarea si derularea programului de dezvoltare a competentelor antreprenoriale;
  • Activitatea 4: Asistenta si consiliere in vederea inceperii unei activitati independente sau a initierii unei afaceri;
  • Activitatea 5. Activitati de informare si publicitate pentru proiect;
  • Activitatea 6 Activitati de management si achizitii publice.

Grup tinta


  • 1000 de femei a caror situatie familiala sau medicala – femei care au in ingrijire copii;
  • persoane dependente sau ele insele sunt dependente de alte persoane – le impiedica sa frecventeze un loc de munca in mod conventional, respectiv, prin prezenta la sediul angajatorului.

Perioada de implementare


1 mai 2014 – 31 octombrie 2015

Parteneriat Proiect


Finantatori


Proiect co-finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane