În vederea îmbunatatirii si eficientizarii dialogului cu autoritatile publice, si cu celelalte filiale ARAS din reteaua nationala, este necesara implementarea unei aplicatii informatice specializate, care sa faciliteze administrarea centralizata a documentelor, cautarea rapida si la obiect a acestora, publicarea lor catre terti, securitate sporita functie de importanța documentelor, spatiu colaborativ prin intermediul Internetului cu autoritatile publice, etc. Aplicatia informatica de administrare a documentelor si comunicarii electronice si rapide cu autoritatile va avea la baza atat o aplicatie software, ce va necesita activitati de implementare descrise mai jos precum si o componenta hardware formata din echipamentele electronice si de retea necesare sustinerii si rularii in parametrii optimi a acesteia.

       Componenta informationala si capacitatea de decizie vor fi de asemeni mult imbunatatite prin implementarea unei astfel de solutii informatice prin procedurile automatizate de revizuire si aprobare a documentelor, urmărirea problemelor de comunicare catre si dinspre autoritatile publice implicate, diseminare publica a informatiei de larg interes, etc totul efectuandu-se prin setari stricte de securitate, politici de stocare si back-up a informatiei pentru a fi protejata impotriva riscurilor precum si politici de revizuire si autorizare conform legislatiei in domeniu.

Definire metodologie flux informațional în cadrul ONG-ului și în comunicarea externă cu administrația publică.