ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – recrutează un asistent medical generalist pentru activități de reducere a riscurilor de infectare cu HIV adresate persoanelor vulnerabile din București.

Se oferă contract de muncă cu  normă parțială, pe o perioadă de 8 luni, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Atribuții:

 • Desfăşoară activităţi de consiliere și testare voluntară pentru HIV, virusul hepatitei B (HVB), virusul hepatitei C (VHC) și referiri și acompanieri către servicii medicale specializate;
 • Evaluează, împreună cu beneficiarii, riscurile generate de consumul de droguri injectabile, întocmește un plan de reducere a riscurilor personalizat și evidențiază beneficiile adoptării unor comportamente sănătoase;
 • Desfăşoară activităţi de prevenire HIV prin educaţie, consiliere, distribuire de materiale de informare (pliante, fluturaşi, afişe) şi de protecţie (prezervative, materiale igienico-sanitare, seringi etc.), recuperare a seringilor utilizate, referire/acompaniere a beneficiarilor la servicii medico-sociale disponibile în comunitate;
 • Îndeplinește alte sarcini, conform competenței și fișei postului.


Cerințe:

 • Pregătire în domeniul medical (studii postliceale sanitare, studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 și/sau diploma de licență, după caz);
 • Autorizație de liberă practică;
 • Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR);
 • Atitudine non-discriminatoare față de grupurile vulnerabile (consumatori de droguri, persoane implicate în sexul comercial, bărbați care fac sex cu alți bărbați, persoane dezavantajate socio-economic etc.);
 • Manifestă deschidere față de ideile și abordările noi;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Abilități de cooperare în cadrul echipei de lucru;
 • Abilități de comunicare;
 • Utilizator independent al sistemului de operare Windows – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • Utilizator independent al instrumentelor de navigare pe internet.

 

Sunt considerate avantaje următoarele:

 • Experienţă de lucru în domeniul HIV/SIDA/infecții cu transmitere sexuală (ITS) și/sau al serviciilor medico-sociale;
 • Cunoașterea limbii engleze și/sau franceze.

 

Vă invităm să trimiteți CV, scrisoare de motivație, copii după documentele care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist și autorizația de liberă practică până la data de 25 ianuarie 2021, orele 18:00 la adresa de e-mail: hr@arasnet.ro. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

Membră a Coaliției PLUSARAS este o organizație non-guvernamentală cu sediul la București, care desfășoară încă din 1992 programe de asistență socio-psiho-medicală pentru persoane infectate cu HIV și persoane din diferite grupuri vulnerabile: consumatori de droguri, persoane implicate în sexul comercial, bărbați care fac sex cu alți bărbați, persoane dezavantajate socio-economic etc. În fiecare an, organizația oferă asistență și servicii de informare unui număr mediu de circa 5.000 de beneficiari, având o echipă formată din 70 de profesioniști cu experiență în domeniu.

[19.01.2021]