ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – angajează, cu timp de lucru parțial, lucrători identificare și raportare grup-țintă în regiunile Sud-Est și Nord-Est, în cadrul proiectului “Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cerințe minime: minimum 1 an de experiență în domeniul social / relații cu publicul, abilități de comunicare și disponibilitate pentru a lucra cu persoane aflate în situații de vulnerabilitate și în program de lucru flexibil. Sunt considerate avantaje următoarele: permis de conducere și experiența în domeniul educației pentru sănătate.

Responsabilități principale: identifică persoane și instituții-resursă care pot facilita accesul la persoanele vulnerabile; stabilește colaborări în vederea identificării și recrutării grupului-țintă în comunitățile în care se desfășoară screening-ul; informează cu privire la proiect și la beneficiile testării; urmărește implicarea preponderentă a persoanelor vulnerabile.

Vă invităm să trimiteți CV și cópii dupa documentele care atestă experiența până la data de 16 octombrie 2020, la adresa de e-mail: hr@arasnet.ro. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.