[RO] ARAS angajează Consultant pentru evaluarea serviciului de testare pentru MSM, Checkpoint ARAS București, în cadrul proiectului « Prețul prevenirii ».

În perioada 2019-2021, ARAS implementează proiectul « Prețul prevenirii », în calitate de sub-subrecipient în cadrul proiectului regional « Sustenabilitatea serviciilor pentru populații-cheie în Europa de Est și Asia Centrală”, finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, pentru care Fundația Romanian Angel Appeal  îndeplinește rolul de subrecipient pentru România, iar Alianța pentru Sănătate din Ucraina îndeplinește rolul de primitor principal de fonduri.

Studii solicitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență

Experiența solicitată:

 • minimum 5 ani de experiență dovedită în domeniul HIV / SIDA, de preferință la nivel internațional;
 • minimum 3 ani de experiență dovedită în evaluarea calității;
 • experiență și cunoaștere a serviciilor adresate MSM.

 

Aplicația trebuie să includă următoarele documente în limba engleză:

 • CV;
 • Scrisoare de motivație care subliniază experiența relevantă în domeniu;
 • Propunere de metodologie – rezumat (1 pagină);
 • Scrisori de recomandare – 2 scrisori;
 • Oferta financiară;
 • „Declarația de acord pentru utilizarea datelor cu caracter personal” (GDPR) completată și semnată (donwnload formular, mai jos).

 

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 18.11.2019, ora 16.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la aras@arasnet.ro și mihai.lixandru@arasnet.ro.

Fișiere descărcabile:

1. Termenii de referință ai postului, detaliați în lb. engleză: TOR_Consultant_Checkpoint_ENG

2. Formular GDPR: GDPR

____________________________

[ENGL.] ARAS is hiring a Consultant in order to evaluate Checkpoint ARAS Bucharest, a testing service for MSM, in the project “The Price of Prevention”.

Between 2019-2021, ARAS implements the project The price of prevention, as SSR within the regional project “Sustainability of services for key populations in Eastern Europe and Central Asia”, funded by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, for which Romanian Angel Appeal Foundation fulfils the role of Sub-recipient for Romania, and the Alliance for Health from Ukraine plays the role of main recipient of funds.

Required Education: At least a bachelor’s degree

Required working experience:

 • min 5 years of proven experience in HIV/AIDS field preferably at international level;
 • min 3 years of proven experience in quality evaluation;
 • experience and knowledge of MSM targeted services.

Each application must include the following documents:

 • CV in English;
 • Motivation letter that underlines the relevant experience in the field;
 • Methodology proposal – summary (1 page);
 • Letters of recommendation – 2 letters;
 • Financial offer;
 • “Declaration of agreement for the use of personal data” (GDPR) completed and signed.

 

The deadline for applying is 18.11.2019, 16.00

The application can be sent by e-mail to  aras@arasnet.ro and mihai.lixandru@arasnet.ro.

Downloadable files:

1. Terms of reference of the job, in english: TOR_Consultant_Checkpoint_ENG

2. GDPR form: GDPR