ANUNT privind achizitia de Produse farmaceutice (medicamente)
Autor: ARAS
ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA cu sediul in Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1, va invita sa depuneti ofertele dumneavoastra pentru achizitia de Produse farmaceutice (medicamente aditionale tratamentului substitutiv) in cadrul proiectului “A doua sansa”, contract ID 54611.

Surse de finantare: Fondul Social European si contributia eligibila a beneficiarului.

Servicii pentru care se face achizitia: Produse farmaceutice (medicamente)

Procedura aplicata: Prospectarea pietei. Valoarea maxima a achizitiei 58.500 lei fata TVA.

Termenul limita de primire a ofertelor individuale este: 25.05.2011 ora 18.00.
Specificatiile tehnice se gasesc in format electronic la adresa www.arasnet.ro, sectiunea achizitii.

Pentru stabilirea ofertei castigatoare se va aplica criteriul: Pretul cel mai scazut. Achizitorul va demara si o prospectare a preturilor aflate in farmacii sau prin metode de achizitie online (daca este cazul) urmand sa atribuie aceasta achizitie ofertantului cu cel mai mic pret.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati achizitorul.
Date de contact: Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1
Tel: +4 021 3188251, Fax: +4 021 3188251,
E-mail: octavian.rusu@arasnet.ro
Persoana de contact: Consilier juridic, Octavian Rusu.

Anunt de achizitie

Caiet de sarcini