ANUNT privind achizitia unui fotocopiator, piese si accesorii si servicii de reparare si intretinere
Autor: ARAS
ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA cu sediul in Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1, va invita sa depuneti ofertele dumneavoastra pentru achizitia unui fotocopiator, piese si accesorii si servicii de reparare si intretinere in cadrul proiectului “A doua sansa”, contract ID 54611.

Surse de finantare: Fondul Social European si contributia eligibila a beneficiarului.

Servicii pentru care se face achizitia: Fotocopiatoare, Piese si accesorii, Servicii de reparare si intretinere – Cod CPV 30121100-4, 50313100-3, 50313200-4, 30125000-1

Procedura aplicata: Procedura competitiva.

Termenul limita de primire a ofertelor individuale este: 05.07.2011 ora 18.00.
Documentatia de atribuire se gaseste in format electronic la adresa www.arasnet.ro, sectiunea achizitii.

Pentru stabilirea ofertei castigatoare se va aplica criteriul: Pretul cel mai scazut.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati achizitorul.
Date de contact: Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1
Tel: +4 021 3188251, Fax: +4 021 3188251, Mobil: 0740 100 732
E-mail: octavian.rusu@arasnet.ro
Persoana de contact: Consilier juridic, Octavian Rusu.

Documentatie de atribuire

Formulare