Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București

Pachetul esențial de servicii oferite beneficiarilor proiectului prin intermediul a două centre fixe (Arena și drop-in Titan), al unei unități mobile și al unei linii telefonice SIDA Helpline include:

 • informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C;
 • consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate;
 • consiliere și suport în integrarea socială și profesională;
 • consiliere și testare voluntară pentru HIV, referiri și acompanieri către servicii medicale specializate;
 • asigurarea de materiale de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor;
 •  colectarea acelor și a seringilor folosite, transportul și incinerarea acestora conform normelor în vigoare.

În același timp, a avut loc colectarea de informații privind consumul de droguri, starea de sănătate a consumatorilor de droguri și a persoanelor fără adăpost sau care au alte vulnerabilități la risc, problemele asociate, în vederea creării unor politici realiste de sănătate și asistență socială pentru persoanele vulnerabile din București.

reducerea riscurilor ARAS 2015 raport activitate

 

Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA/hepatitei B și C în România

Proiectul include organizarea unei campanii naționale de testare, informare, comunicare și educare pe tema HIV și a hepatitelor B și C (“H-Alert”). Infecția cu HIV, precum și cea virusurile hepatitice B și C evoluează de multe ori fără simptome sau pot fi confundate cu alte infecții, astfel încât singura modalitate de a afla dacă o persoană este infectată sau nu, este testarea.

Unul dintre obiectivele principale ale campaniei este să invite aceste persoane, dar și publicul larg, să se testeze și să se informeze cu privire la prevenirea acestor infecții. Testarea gratuită poate fi efectuată în nouă centre din București și din țară, dar și în laboratoarele partenere. Lista centrelor poate fi consultată pe www.h-alert.ro.

Proiectul este un parteneriat al INBI ”Prof. dr. Matei Balș”, ARAS, RHRN și fundația ”Parada”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și cofinanțat de Ministerul Sănătății, în calitate de Operator de Program.

Tratament pentru toți, acum!

Scopul proiectului este să contribuie la reducerea incidenței TBC și a mortalității asociate ei în rândul consumatorilor de droguri injectabile din București și Ilfov prin intervenții de prevenire, referire/însoțire la servicii de diagnostic, tratament și îngrijire și la servicii de sprijin pentru aderența la tratamentul TBC.

Rezultate:

 • cursuri de instruire pentru educatori între egali din rândul consumatorilor de droguri
 • cursuri de instruire a lucrătorilor sociali ARAS, ALIAT, Parada
 • furnizarea de servicii de informare despre HIV, hepatită B, C și TBC pentru un număr de 733 de beneficiari unici, de la începutul proiectului și până la sfârșitul anului 2015

Dintre aceștia:

 • 726 de beneficiari unici au beneficiat de informare și seringi sterile
 • 406 au fost evaluați și identificați ca fiind suspecți de TBC, în urma aplicării metodologiei de depistare activă
 • un total de 93 de persoane sunt înregistrate pe lista beneficiarilor care au fost referiți sau acompaniați la servicii de diagnosticare și servicii de suport pentru aderența la tratament

Parteneriat între ARAS (coordonare), ALIAT și Fundația ”Parada”, derulat în perioada 1 aprilie 2015-31 decembrie 2017, proiectul este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Societatea civilă împotriva cerșetoriei forțate

Scopul proiectului este prevenirea traficului de ființe umane și lupta împotriva acestuia, cu un accent special asupra exploatării prin cerșetorie.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul și-a propus să crească nivelul de informare și de formare al tuturor persoanelor și instituțiilor care sunt interesate sau activează în acest domeniu, prin realizarea unei cercetări cantitative și calitative asupra fenomenului și prin difuzarea rezultatelor obținute, cercetare realizată în primul an de proiect.