ANUNȚ LANSARE PROIECT

„Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST” POCU/755/4/9/136209

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, implementează in perioada 11.08.2020 – 29.12.2023 proiectul cu titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod SMIS: 136209, în baza contractului de finanțare POCU/755/4/9/136209.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9.

Proiectul va fi implementat de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Asociația Română Anti-Sida – A.R.A.S. și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est, respectiv din judeţele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NȚ), Suceava (SV), Vaslui (VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN).

Rezultate asteptate: 120.000 de persoane vor beneficia de programe de screening!

Grupul-ţință al proiectului este constituit din 120.000 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală), ce îndeplinesc cumulativ condițiile:

– A) Au peste 18 ani;
– B) Au domiciliul într-unul din județele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NȚ), Suceava (SV), Vaslui (VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN).
– C) Nu sunt persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate.

Bugetul total al proiectului este de 52,397,520.56, dintre care 51,661,021.53 finanțare nermbursabilă și 736.499,03 valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

„LIVE(RO) 2 – EST Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est” reprezintă faza a doua a proiectului „LIVE(RO)1- Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D, POCU/308/4/9/120640”.”, proiect implementat, de asemenea, de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, prin care au fost instruiți 349 de medici de familie, specialiști în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi
Str. Universitatii nr. 16, 700115, Iasi, Romania
www.umfiasi.ro

Manager proiect,
Prof. Dr. Anca Victorita TRIFAN
Email: proiecte.europene@umfiasi.ro

Comunicatul de presă, aici: Anunt lansare proiect LIVERO2 UMF IS

[octombrie 2020]