Descriere proiect


Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea incluziunii sociale si cresterea gradului de ocupare, inclusiv prin promovarea culturii antreprenoriale pentru un numar de 46 de pers din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia.

Activitati proiect


  • Managementul proiectului
  • Informarea si publicitatea proiectului
  • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere pe piata muncii si servicii de formare profesionala.
  • Realizarea unui raport privind bunele practici in cadrul proiectului si a unui set de materiale audio-video
  • Infiintarea si dezvoltarea structurilor de economie sociala (11 structuri)
  • Participarea persoanelor din grupul tinta la sesiuni de instruire in utilizarea calculatorului.
  • Orientare profesionala pentru persoanele din grupul tinta, altele decat cele angajate in SES

Grup tinta


  • 136 de persoane, din care 125 apartinand grupurilor vulnerabile;
  • 11 manageri ai structurilor economiei sociale.

Perioada de implementare


06.01.2015 – 31.12.2015 (12 luni)

Parteneriat Proiect


Finantator


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013