ARAS — Asociația Română Anti-SIDA — angajează ASISTENT CERCETARE COMUNITARĂ

Anunt recrutare post Asistent cercetare

Termen-limită pentru depunerea candidaturii: 5 mai 2019

Descrierea postului:
Asistentul în cercetare comunitară va gestiona activitățile de cercetare ale ARAS, monitorizând, împreună cu coordonatorul de cercetare, buna desfășurare a tuturor proiectelor de cercetare din cadrul asociației, inclusiv organizarea și funcționarea Comisiei de etică ARAS.

Angajatul va comunica cu partenerii naționali și internaționali cu care ARAS colaborează în proiectele de cercetare, va implementa activități menite să dezvolte departamentul de cercetare atât pe plan național cât și internațional, va participa la întâlnirile echipei de cercetare și va raporta, periodic, informații cu privire la activitățile departamentului de cercetare către conducerea organizației și colaboratorii externi.

 • Responsabilități:
  – Asigură buna desfășurare a activităților de cercetare derulate în cadrul ARAS;
  – În conformitate cu principiile cercetării comunitare, participă la elaborarea metodologiei de cercetare, la proiectarea chestionarelor, la analiza datelor și interpretarea rezultatelor cercetării, la scrierea de rapoarte de cercetare și articole științifice publicate în reviste de specialitate;
  – Împreună cu coordonatorul de cercetare, monitorizează activitățile celorlalți angajați care participă la proiecte de cercetare, asigură comunicarea internă a acestora cât și legătura dintre angajații ARAS și alți membri externi care participă în cadrul aceluiași proiect de cercetare;
  – Menține legătura cu partenerii internaționali ai organizației pe subiecte legate de cercetarea in domeniul HIV/SIDA/ITS, droguri etc.;
  – Monitorizează colectarea datelor, înregistrarea acestora în baza de date a proiectului și contribuie la analiza descriptivă și interpretarea rezultatelor unei cercetări;
  – Identifică potențiale surse de finanțare în domeniul cercetării, participă la redactarea de propuneri de proiecte de cercetare sau elaborează metodologia de cercetare în proiectele în care cercetarea reprezintă o activitate complementară altor activități desfășurate în cadrul organizației;
  – Participă activ la întâlnirile Comisiei de etică și cercetare ARAS;
  – Elaborează, periodic, rapoarte privind activitatea Departamentului de cercetare ARAS;
  – Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al echipei cu care lucrează;
  – Contribuie la promovarea rezultatelor cercetărilor implementate de ARAS la nivel național și internațional;
  – Cunoaște și respectă prevederile din regulametul de ordine interioara (ROI);
  – Alte activități conexe activității de cercetare în cadrul ARAS.


Relații ierarhice:

În activitatea sa, se va consulta periodic cu directorii celorlalte departamente ARAS. Postul se subordonează Directorului de cercetare ARAS.

Perioada de angajare:
Contractul va fi incheiat pentr o perioadă de 1 an, fiind reînnoit, anual, în baza performantelor individuale. Perioada de proba este de 3 luni.

 • Cunoștințe, experiențe și abilități OBLIGATORII:
  – Cunoașterea avansată a limbilor FRANCEZĂ și ENGLEZĂ și abilitatea de a comunica și de a redacta rapoarte oficiale în aceste limbi;
  – Rigurozitate, precizie și atenție la detalii;
  – Disponibilitate pentru program flexibil și deplasări în străinătate;
  – Atitudine empatică faţă de persoanele defavorizate şi vulnerabile;
  – Experienţă în domeniul cercetării HIV/SIDA/ITS și droguri;
  – Cunoştinţe avansate privind lucrul cu baze de date (Excel, SPSS etc.).

 

 • Cunoștințe, experiențe și abilități care constituie un AVANTAJ:
  – Experiență/voluntariat în cadrul ARAS sau în alte organizații cu profil similar;
  – Formare/studii în domeniul cercetării științifice, tehnica cercetării, statistică, comunicare și relații internaționale;
  – Cunoștințe în sfera cercetării sociale, clinice sau fundamentale din domeniul HIV/SIDA, tuberculoză, droguri, grupuri vulnerabile aflate la risc de îmbolbăvire;
  – Experiență în coordonarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale;
  – Cunoștințe și experiență în monitorizrea și evaluarea de programe internaționale HIV/SIDA;
  – Articole științifice publicate în reviste indexate/cotate ISI.

 

 • Oportunități:
  – Mediu de lucru prietenos în cadrul unui ONG care își apreciază și își motivează în permanență angajații;
  – Formare în domeniul cercetării comunitare pe HIV/SIDA, ITS și droguri;
  – Salariu atractiv.

 

Descrierea organizației:
ARAS – Asociația Română Anti-SIDA — este o organizație non-guvernamentală, membră a Coaliției PLUS, a cărei misiune cuprinde:

– prevenirea HIV/SIDA, a hepatitelor B și C și a altor infecții cu transmitere sexuală;
– promovarea non-discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV și față de populațiile cu risc de infectare;
– diminuarea impactului psihologic, medical și social al infecției cu HIV, al hepatitelor B și C și al altor ITS;
– creșterea capacității instituțiilor, profesioniștilor, asociațiilor de persoane afectate de HIV/SIDA, a societății civile etc. de a oferi un răspuns adaptat la problematica specifică infecției cu HIV și cu alte ITS;
– contribuția la progresul științific în domeniu prin cercetare și inovare.

Candidații interesați pot trimite CV și scrisoare de intenție la adresa aras@arasnet.ro și ludmila.verdes@arasnet.ro cu mesajul « Candidat Asistent Cercetare ».