ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – angajează, cu timp de lucru parțial, lucrători identificare și raportare grup-țintă în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest, în cadrul proiectului “Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – LIVE(RO)2 – SUD”, cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cerințe minime:  minimum 1 an experiență în domeniul social / relații cu publicul, abilități de comunicare și disponibilitate pentru a lucra cu persoane aflate în situații de vulnerabilitate și în program de lucru flexibil. Sunt considerate avantaje următoarele: permis de conducere și experiență în domeniul educației pentru sănătate.

Responsabilități principale: identifică persoane și instituții-resursă care pot facilita accesul la persoanele vulnerabile; stabilește colaborări în vederea identificării și recrutării grupului-țintă în comunitățile în care se desfășoară screening-ul; informează cu privire la proiect și la beneficiile testării; urmărește implicarea preponderentă a persoanelor vulnerabile.

Vă invităm să trimiteți CV și cópii dupa documentele care atestă experiența până la data de 16 octombrie 2020, la adresa de e-mail: hr@arasnet.ro. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.