Precizare
Autor: ARAS
Ca urmare a cererilor de clarificari primite, mentionam ca:

Valoarea estimativa pentru Servicii de auditare financiara – CPV 792121004, cu termen 27.09.2010, este de 169.355 RON (conform listei de achizitii depuse de ARAS la OIRPOSDRU)