ANUNT privind achizitia de Produse farmaceutice (medicamente)
Autor: ARAS
ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA cu sediul în Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1, va invita sa depuneti ofertele dumneavoastra pentru achizitia de Produse farmaceutice (medicamente aditionale tratamentului substitutiv) în cadrul proiectului ”A doua sansa”, contract ID 54611.

Surse de finantare: Fondul Social European si contributia eligibila a beneficiarului.
Servicii pentru care se face achizitia: Produse farmaceutice (medicamente)
Procedura aplicata: Procedura competitiva.
Termenul limita de primire a ofertelor individuale este: 02.05.2011 ora 18.00.
Documentatia de atribuire se gaseste in format electronic la adresa www.arasnet.ro, sectiunea achizitii.

Pentru stabilirea ofertei câstigatoare se va aplica criteriul: Pretul cel mai scazut.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati achizitorul.
Date de contact: Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1
Tel: +4 021 3188251, Fax: +4 021 3188251,
E-mail: octavian.rusu@arasnet.ro
Persoana de contact: Consilier juridic, Octavian Rusu.

Anunt de achizitie

Documentatie de atribuire

Formulare