ANUNT privind achizitia de consumabile medicale (Echipamente medicale)
Autor: ARAS
Surse de finantare: Fondul Social European si contributia eligibila a beneficiarului.
Servicii pentru care se face achizitia: consumabile medicale (Echipamente medicale) – Cod CPV 33100000
Procedura aplicata: Procedura competitiva.
Termenul limita de primire a ofertelor individuale este: 25.03.2011 ora 18.00.
Pentru stabilirea ofertei castigatoare se va aplica criteriul: Pretul cel mai scazut.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati achizitorul.
Date de contact: Piata Presei Libere nr.1, Corp B2, et.3, Bucuresti, Sector 1
Tel: +4 021 3188251, +4 0742 127.721, Fax: +4 021 3188251,
E-mail: octavian.rusu@arasnet.ro
Persoana de contact: Octavian Rusu, Consilier juridic

DATA: 11.03.2011
Fisiere adaugate:

Documentatia de atribuire

Formulare